Voorbereiding

Goed voorbereid, is het halve werk!

Dit is niet voor niks onze slogan. Als de ruimte waarin u uw nieuwe keuken wilt laten plaatsen niet goed voorbereid is, kan dit zorgen voor veel extra kosten. Bovendien loopt de keukenmontage vertraging op. Als de keukenmonteur er pas op de dag van de montage achter komt dat het leidingwerk niet op de goede plek zit om de nieuwe keuken op aan te sluiten, er niet genoeg groepen in de groepenkast aanwezig zijn om de apparatuur aan te sluiten of de muren niet haaks zijn, kan de keuken niet geplaatst worden. Dit dient dan eerst gecorrigeerd te worden. Dit kan veel vertraging opleveren, en extra kosten met zich mee brengen waar u niet op gerekend hebt. Om dit te voorkomen kunnen wij u deze zorg uit handen nemen, en vooraf transparant maken wat de extra kosten zullen zijn. Waar u allemaal aan kunt denken staat op de pagina ‘Keuken gekocht, en nu?’

U kunt contact opnemen voor een inmeetgesprek via contact@keukenvoorbereiding.nl of telefonisch via 030-2803456. Zodra dit gesprek heeft plaatsgevonden, zal er een offerte worden gemaakt, die geheel maatwerk is op uw situatie. Indien u besluit de werkzaamheden door ons te laten uitvoeren, vragen wij u om de offerte getekend retour te zenden, waarna er een planning kan worden gemaakt van de werkzaamheden. Deze zal per mail aan u worden bevestigd.

Onze voorbereiders zullen op de afgesproken datum en tijd de werkzaamheden starten. Het kan zijn dat er onvoorzien meerwerk naar voren komt, bijvoorbeeld als blijkt dat de vloer niet meer goed is, waar de keuken is verwijderd. In dit geval zullen wij u altijd vooraf een prijsopgave doen.

De keukenmontage kan in de regel direct na de keukenvoorbereiding worden ingepland, behalve als er sprake is van stucwerk. Het is nodig dit minimaal een week te laten drogen, voordat er kastjes op een gestucte wand geplaatst kunnen worden. Het vocht kan namelijk de kastjes aantasten, dit willen wij te allen tijde voorkomen. In een planning zal hiermee rekening gehouden dienen te worden.

Zodra de voorbereidende werkzaamheden zijn opgeleverd, staat er niets meer in de weg van de keukenmontage! Vaak zijn er na de keukenmontage nog werkzaamheden die verricht dienen te worden. Informatie daarover staat ook op de pagina ‘Keuken gekocht, en nu? Indien nodig en/of gewenst zullen deze werkzaamheden worden besproken tijdens het inmeetgesprek en zullen deze worden meegenomen in de offerte. Dan komen wij voor deze werkzaamheden terug na de keukenmontage, of indien wij de keukenmontage ook voor u verzorgen, wordt dit gelijk door onze monteurs uitgevoerd.